Makam Baqi, Komplek Makam Keluarga Rasul

Komplek Makam Baqi. Komplek perkuburan penduduk Madinah yang terletak ± 30 meter di timur Masjid Nabawi. Baqi sebenarnya berarti sebidang tanah lembut tanpa batu dan kerikil. Tanah semacam ini paling baik untuk lokasi kuburan yaitu jenis tanah yang jarang terdapat di Madinah. Maka dari zaman dahulu penduduk Madinah memanfaatkan Baqi sebagai tempat pemaqaman umum.

Komplek Makam Baqi, Makam Keluarga Rasul

Baqi terletak di tengah-tengah kota Madinah yang sekarang memiliki luas ± 138.000 m2. Di perkuburan, yang dibatasi pagar tembok yang berjeruji ini, terdapat maqam lebih dari 10.000 sahabat Nabi termasuk Usman bin Affan (Khalifah Ketiga), Abbas bin Abdullah (paman Nabi) dan Hasan bin Ali (cucu Nabi). Juga Halimatus Sa’diyah (ibu susuan Rasulullah), putera-puteri dan semua istri Beliau, (kecuali Siti Khadijah di Ma’la dan Maimunah di daerah Zam’un). Isteri-isteri Beliau yang dikuburkan disini adalah; Siti Aisyah, Umi Salamah, Juariah, Zainab, Sofiah, Hafsah, dan Mariyah Kibtiyah. Dan putra-putri Beliau: Siti Fatimah, Q’asim, Abdullah, Ibrahim, Ruqaiyah, Zainab, dan Umi Kalsum.

Komplek Makam Baqi Kini Bisa Untuk Umum

Sekarang ini siapapun yang meninggal di Madinah boleh dimaqamkan di sini termasuk jamaah umrah dan haji dari seluruh pelosok dunia. Keistimewaan tempat pemakaman ini adalan Nabi pernah berdoa agar semua yang dimaqamkan disini diampuni dosanya oleh Allah. Biasanya kaum laki-laki dibolehkan masuk untuk ziarah yaitu setelah shalat subuh pada setiap hari sehingga para Muzawir atau Pramuwisata resmi dapat menunjukkan segala objek sejarah. Sedangkan bagi para wanita dapat ziarah kapan saja, tetapi hanya dari luar pagar saja.

Komplek Makan Baqi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *