kabah

Sejarah Kabah

Mengenal Ka’bah dan Sejarahnya

March 8, 2018

Ka’bah, bangunan yang menyerupai bentuk kubus ini merupakan bangunan pertama diatas bumi yang digunakan untuk tempat menyembah Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an SURAT ALI IMRAN AYAT 96, yang artinya: “Sesungguhnya permulaan rumah yang dibuat manusia untuk tempat beribadah itulah rumah yang di Bakkah (Mekkah), yang dilimpahi berkah dan petunjuk bagi alam semesta”. ======================================================= Dapatkan […]

Read More