Day: October 15, 2015

Kalender Hijriah Memperingati 1 Muharam Tahun Baru Umat Islam

October 15, 2015

Sejarah Kalender Hijriah Bismillah was shalatu was salamu ‘ala rasulillah, wa ba’du, Kalender Hijriah Memperingati 1 Muharam Tahun Baru Umat Islam. Masyarakat Arab sejak masa silam, sebelum kedatangan Islam, telah menggunakan kalender qamariyah (kalender berdasarkan peredaran bulan). Mereka sepakat tanggal 1 ditandai dengan kehadiran hilal. Mereka juga menetapkan nama bulan sebagaimana yang kita kenal. Mereka mengenal […]

Read More