Day: February 14, 2020

Al-Quran – Dalam Tafsir Al Azhar, Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrultah (HAMKA)

Al-Quran – Dalam Tafsir Al Azhar, Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrultah (HAMKA)

February 14, 2020

Al-Quran disebut juga al-Kitab, adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Tuhan kepada RasulNya, dengan perantaraan Malaikat Jibril, untuk disampaikan kepada manusia. Kumpulan dari semua wahyu itu, yang berjumlah menurut perhitungan yang umum 6,236 ayat, terdiri daripada 1 14 Surat, diturunkan dalam dua masa. Pertama di Makkah, dalam masa 13 tahun, yang sejak Rasulullah s.a.w. ditentukan Tuhan dan […]

Read More