Inilah 4 Mazhab Dalam Menetapkan Hukum Ibadah Umroh Haji

Inilah 4 Mazhab Dalam Menetapkan Hukum Ibadah Umroh Haji. Mazhab atau istilah lainnya aliran atau ketentuan dalam tata cara pelaksanaa ibadah haji dan umroh yang ditetapkan oleh para Imam dengan jalan Ijtihad. Dalam Islam dikenal 4 mazhab yang dinamakan berdasarkan keempat nama Imam yaitu Mazhab Syafi’i, Mazhab Hambali, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki.

===========================================================

Informasi Umroh Murah 2019 – 2022

Kontak: H SUDJONO AF 081388097656

==============================================================

Paket Umroh Murah 2019 2020 Jakarta Bogor Bekasi Depok Tangerang
Paket Umroh Murah 2019 2020 Jakarta Bogor Bekasi Depok Tangerang

Empat Mazhab besar dalam Islam yang berpengaruh dalam menetapkan hukum haji dan umroh:

  1. Mazhab Hanafi atau Hanifah didirikan oleh Nu’man bin Tsabit yang lebih terkenal dengan sebutan Abu Hanifah. Pemikiran hukumnya bercorak rasional. Bermula di Kufah dari sanalah ia memulai menyebarkan tuntunannya.
  2. Mazhab Maliki atau Malikiah didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asybahi atau Imam Malik. Malik tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk keperluan ibadah haji.
  3. Mazhab Syafi’i atau Syafi’iah didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i atau Imam Syafi’i. Hidupnya di lalui di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir, karena itu corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara tradisionalis dan rasionalis.
  4. Mazhab Hambali atau Hambaliah didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambali atau Imam Hambali. Corak pikirannya tradisionalis (Fundamentalis). Selain berdasar kepada Al-Qur’an, Sunnah dan pendapat Sahabat.

Dihalaman berikut disajikan “Konsep ibadah haji dan umrah”. Berdasarkan mazhab yang empat itu. Semoga jamaah haji mendapat manfaat dari keterangan berikut.

Ketentuan Hukum Ibadah Umroh Haji Menurut 4 Madzab

IBADAH HAJI DAN UMRAH MENURUT 4 MAZHAB
AMALAN DAN PERBUATAN SYAFEI HAMBALI HANAFI MALIKI
01.   Ibadah Haji Fardhu Fardhu Fardhu Fardhu
02.   Ibadah Umrah Fardhu Fardhu Sunat Fardhu
03.   Berniat Haji/Umrah Fardhu Fardhu Syarat Rukun
04.   Tawaf Haji/Umrah Fardhu Fardhu Rukun Rukun
05.   Sa’i Haji/Umrah Fardhu Fardhu Waijb Rukun
06.   Wukuf di Arafah Fardhu Fardhu Rukun Rukun
07.   Tawaf Ifadhah Fardhu Fardhu Rukun Rukun
08.   Start Tawaf dari Hajar Aswad Fardhu Fardhu Wajib Wajib
09.   Tawaf dengan Ka’bah di sebelah kiri Fardhu Fardhu Wajib Syarat
10.   Suci dari dua hadas dalam Tawaf Fardhu Fardhu Wajib Syarat
11.   Suci badan/pakaian semasa Tawaf Fardhu Fardhu Sunat Syarat
12.   Keadaan Tawaf di luar Hijr Ismail Fardhu Fardhu Wajib Syarat
13.   Keadaan Tawaf dalam masjid Fardhu Fardhu Wajib Syarat
14.   Keadaan Tawaf  7 kali keliling Fardhu Fardhu Wajib Syarat
15.   Menutup aurat semasa Tawaf Fardhu Fardhu Wajib Syarat
16.   Sa’i selepas Tawaf Fardhu Fardhu Wajib Syarat
17.   Bersa’i 7 kali dengan yakin Fardhu Fardhu Wajib Syarat
18.   Ihram di Mikat Wajib Wajib Wajib Wajib
19.   Mabit di Muzdalifah Fardhu Fardhu Wajib Wajib
20.   Melontar Aqabah pada 10 Zulhijjah Fardhu Fardhu Wajib Wajib
21.   Melontar  3 Jumrah hari-hari Tasyriq Fardhu Fardhu Wajib Wajib
22.   Mabit di Mina pada malam hari Tasyriq Fardhu Fardhu Sunat Wajib
23.   Bertalbiah Fardhu Fardhu Sunat Wajib
24.   Talbiah mengiringi Ihram Fardhu Mustahab Sunat Sunat
25.   Mandi Ihram Fardhu Mustahab Sunat Sunat
26.   Memakai wewangian sebelum Ihram Fardhu Fardhu Sunat Makruh
27.   Tawaf Wada Fardhu Fardhu Wajib Mustahab
28.   Tawaf Qudum Fardhu Fardhu Sunat Wajib
29.   Niat Tawaf Haji/Umrah Fardhu Fardhu Sunat Wajib
30.   Sembahyang Sunat Tawaf Fardhu Fardhu Wajib Wajib
31.   Niat Sa’i Fardhu Syarat Wajib Syarat
32.   (Mualah) berturut, berungkali waktu Sa’i Fardhu Fardhu Sunat Wajib
33.   Berturut-turut antara Tawaf dan Sa’i Fardhu Fardhu Sunat Wajib
34.   Suci dalam masa Sa’i Fardhu Fardhu Sunat Sunat
35.   Mabit di Mina malam 9 Zulhijjah Fardhu Mustahab Wajib Wajib
36.   Melontar dulu baru Tawaf Haji Fardhu Wajib wajib Rukun