Ringkasan Kronologis Kegiatan Ibadah Haji

Ringkasan Kronologis Ibadah Haji

Inilah Ringkasan Kronologis Kegiatan Ibadah Haji yang dimulai tanggal 9 Dzulhijjah hingga 13 Zulhijjah.

Ringkasan Kronologis Kegiatan Ibadah Haji
Ringkasan Kronologis Kegiatan Ibadah Haji

9 Dzulhijjah (Hari Kedua):

 •   Berangkat dari Mina ke Arafah untuk melakukan wukuf
 •   Wukuf di Arafah setelah zuhur sampai menjelang magrib
 •   Mendengarkan khutbah wukuf, berdoa, berdzikir, membaca al-Qur’an dan bertobat
 •   Zuhur dan ashar dijama taqdim dan qashar

 

10  Dzulhijjah (Hari Kesatu):

 •  Berpakaian dan berminat ihram (untuk haji Tamattu)
 •  Berangkat menuju Mina untuk mabit
 •  Hukumnya sunah (ada yang berpendapat wajib). Boleh langsung ke Arafah
 •  Shalat lima kali di Mina dengan cara qashar tanpa ‘jama

 

11, 12 Dzulhijjah atau sampai 13:

 •  Bermalam di Mina melaksanakan tiga jumrah (jumrah ula, wustha dan aqabah) setiap hari setelah wukuf zamal
 •  Shalat diqashar tanpa dijama
 •  Bagi yang nafar awal pulang ke Mekah sebelum magrib
 •  Thawaf Ifadhah bagi yang belum
 •  Umrah bagi yang melaksanakan Haji Ifrad

 

Hari terakhir menjelang pulang:

 •  Thawaf wada
 •  Wanita haid/nifas cukup memandang Ka’bah dan berdoa dipintu Masjidil Haram
 •  Thawaf wada dapat digabung dengan thawaf ifadhah kalau akan langsung pulang meninggalkan Mekah
 •  Berangkat ke Jeddah/Madinah

 

Denah perjalanan ibadah haji (ilustrasi diambil dari www.amenvoyage.fr) tamattu’ berdasarkan urutan nomor:

 1. Berihram dari Bi’r Ali menuju Masjidil Haram.
 2. Melakukan thawaf, sa’i, dan tahallul (prosesi umrah selesai)
 3. Tanggal 8 Dzulhijjah pergi ke Mina untuk mabit
 4. Tanggal 9 Dzulhijjah pergi ke Arafah untuk wukuf
 5. Tanggal 10 Dzulhijjah (magrib-subuh) pergi ke Muzdalifah untuk mabit
 6. Tanggal 10 Dzulhijjah (pagi) pergi ke Mina untuk melempar jumrah aqabah
 7. Tanggal 10 Dzulhijjah (siang) pergi ke Masjidil Haram untuk thawaf ifadhah

Tanggal 10 Dzulhijjah (sore) – tanggal 12/13 Dzulhijjah pergi ke Mina untuk melempar Jumrah Ula, Wustha dan Aqabah. Selanjutnya kembali ke Mekah dan sebelum meninggalkan Mekah melakukan thawaf wada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *